Shopping II

Annette Girke, Shopping II

Annette Girke, Shopping II